1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fel
  • Ett fel uppstod vid laddning av flödesdata

En liten önskan från Ordförande

Hej alla förhoppningsfulla skoteråkare, jag har en önskan, vi har några problem med skoterledsunderhållet, vi har fått en förfrågning från Robertsfors och Ånäset att koppla ihop våra leder med deras leder, de är intresserade att kunna komma hit till Burträskbygden och hälsa på, men våra leder mot deras slutar i intet. Så därför undrar jag om det om möjligt kan finnas någon som kan ta tag i detta och se till att vi inte i slutet blir isolerade i närområdet.därför hoppas jag att det också kommer att lösa sig till det bästa, Ev. Intresserade kan komma på vårat Årsmöte  den 20/ 12 på Vuxenskolan ( Navet) i Burträsk tid KL: 19:00

MVH Lars Widerlund

Historik

Historik

Grunden till Burträskbygdens skoterklubb (BSK) lades år 1975 då man på initiativ av K-G Granlund samlade skoterintresserade för att bilda en förening för att ta vara på skoteråkarnas intresse. Första året var vi anslutna till SMS skotersektion men redan året därpå beslöt vi att Burträsk skulle stå på egna ben. Burträskbygdens skoterklubb hade startat sin verksamhet.
Efter en trevande start har verksamheten utvecklats till vad den är idag. Vi har ca 300 medlemmar, ett lednät på ca 40 mil och en klubbstuga samt ett antal utflyktsmål.

BSK har som målsättning att på ideell grund skapa ett ledsystem som täcker medlemmarnas behov i samverkan med markägare och andra intressenter.
Vi vill visa på utflyktsmål och ge aktiviteter som kan efterfrågas av medlemmarna. Vi tror att på det sättet kan vi få merparten av skoteråkarna i området som medlemmar. Det ger BSK styrka och därmed en naturlig samarbetspartner för markägare, kommun m.fl. Den starka förankringen som snöskotern har visas bl.a. genom att i stort sett allt arbete sker ideellt. Snöskotern är ett intresse som förenar alla åldersgrupper kring ett gemensamt ämne. Det har även medfört att samarbetet mellan byarna har utvecklats och fördjupats.
Vi tror att fler än de som åker skoter kommer att upptäcka hur fina våra leder är. Vi tror att i en framtid så kommer skoterlederna att vara ”allemansleder” som upplevs som en tillgång för alla!
Våra ordförande är/har varit.
· Kjell Engström (första året under SMS)
· Karl-Gustav Granlund, Ljusvattnet
· Knut Johansson, Ljusvattnet
· Hans-Olov Westman, Åbyn
· Åke Hällgren, Burträsk
· Lars Wilderlund, Björnliden
· Per Ågren, Rönnliden
· Bo Gustafsson, Andersfors
. Sören Rosén, Innansjön
. Lars Widerlund (nuvarande)

Utflyktsmål/fisketurer
· Rävatångberget mellan Järvtjärn och Brännvattnet med vår klubbstuga.
· Fångstberget vid Mora där vi har ett vindskydd.
· Högvakten en flottarkoja som är öppen för allmänheten.
· Toppstugan vid skidbacken i Bygdsiljum..
· Stuga i Vallen.
· Selsänget en grillplats efter leden mot Tavsträsket.
· Stora och lilla Blåbergslidträsket. Från Burträsk ca 35 km enkel väg. Följ Guldleden till Storbrännan tag där leden som går till Bastuträsk. Fiskekort kan lösas i Blåbergsliden vid automat.
· Burträsket.
· Neboträsket.

Ideologi

Vi har ett lednät på ca 40 mil och en klubbstuga, samt ett antal utflyktsmål.

BBSK har som målsättning att på ideell grund skapa ett ledsystem som täcker medlemmarnas behov i samverkan med mark ägare och andra intressenter.

Vi vill visa på utflyktsmål och ge aktiviteter som kan efterfrågas av medlemmarna. Vi tror att på det sättet kan vi få merparten av skoteråkarna i området som medlemmar. Det ger BBSK styrka och därmed en naturlig samarbetspartner för markägare, kommun m.fl.
Snöskotern är ett intresse som förenar alla åldersgrupper kring ett gemensamt ämne. Det har även medfört att samarbetet mellan byarna har utvecklats och fördjupats.

Vårt ständiga mål är att utvecklas utifrån hur du och andra i klubben vill ha det i skoterns tecken. Där är naturligtvis du en viktig länk och dina åsikter och idèer en ledstjärna för oss i klubben.

Vi vet att fler än de som åker skoter har upptäckt hur fina våra leder är, och i framtiden kommer skoterlederna att vara " allemansleder" som upplevs som en tillgång för alla.

Besök våran hemsida för mer information, bl.a. karta.

www.btkskoterklubb.nu

Vi hoppas på ditt medlemskap. VÄLKOMMEN!

Bli medlem

Ni som vill bli medlemmar kan betala via bankgiro. Burträskbygdens skoterklubb, bankgironr 224-3087.

Uppge namn, adress, postnr och ort samt födelseår på de som ska vara med.

Vi ser gärna att ni anger mailadress för att vi skall kunna skicka ut information under året. Vi har under 2014 börjat göra medlemsutskick till dom som angett mail adress

Ni kan också lösa medlemskort hos Hällgrens Motor AB Burträsk och Ljusvattnetskoterskrot i Ljusvattnet.

Medlemskort 200 kr

och ungdomar från 16-18 år 100 kr

stödjande 50kr.

Välkomna!

Svedea

Snowmobile