1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fel
  • Ett fel uppstod vid laddning av flödesdata

Ideologi

Vi har ett lednät på ca 40 mil och en klubbstuga, samt ett antal utflyktsmål.

BBSK har som målsättning att på ideell grund skapa ett ledsystem som täcker medlemmarnas behov i samverkan med mark ägare och andra intressenter.

Vi vill visa på utflyktsmål och ge aktiviteter som kan efterfrågas av medlemmarna. Vi tror att på det sättet kan vi få merparten av skoteråkarna i området som medlemmar. Det ger BBSK styrka och därmed en naturlig samarbetspartner för markägare, kommun m.fl.
Snöskotern är ett intresse som förenar alla åldersgrupper kring ett gemensamt ämne. Det har även medfört att samarbetet mellan byarna har utvecklats och fördjupats.

Vårt ständiga mål är att utvecklas utifrån hur du och andra i klubben vill ha det i skoterns tecken. Där är naturligtvis du en viktig länk och dina åsikter och idèer en ledstjärna för oss i klubben.

Vi vet att fler än de som åker skoter har upptäckt hur fina våra leder är, och i framtiden kommer skoterlederna att vara " allemansleder" som upplevs som en tillgång för alla.

Besök våran hemsida för mer information, bl.a. karta.

www.btkskoterklubb.nu

Vi hoppas på ditt medlemskap. VÄLKOMMEN!

Svedea

Snowmobile