Bygdsiljum grillplats

 

GPS RT 90. X: 7146853, 1726517

Erbjuder vindskydd och grillring Grillplatsen ligger intill leden vid Bygdeträsket. Avstånd: 1 km från Bygdsiljum.